MAIN                                                CATALOGUE / ORDERS                              CONTACT / NEWSLETTER                       
GOD 54

The Flying Luttenbachers

Shattered Dimension
2xLP

Weasel Walter
- Drums
Tim Dahl - Bass guitar
Matt Nelson - Tenor saxophone
Brandon Seabrook - Guitar

 
   

 

After more than 10 years, The Flying Luttenbachers are back!